Poradenstvo výživy

Najväčším problémom súčasného človeka sú chronické ochorenia. Životný pocit ľudí je negatívne ovplyvnený tým, že prevažná väčšina z nás trpí niektorou z chronických ťažkostí.
Keď ochorieme, spoliehame sa len na lekárov a na chemické lieky, bez toho, aby sme si uvedomili nutnosť našej spolupráce. Avšak ani najnovšie výdobytky modernej medicíny si nedokážu poradiť so všetkými chronickými problémami.
Náš moderný životný štýl nás zviedol zo správnej cesty rýchlymi jedlami plnými rôznych chemických látok, nadmerným požívaním alkoholu, drogovou závislosťou, znečisteným životným prostredím a stresom zo všadeprítomnej techniky.
Príroda našu vnútornú liečivú silu zásobovala čisto prírodným látkami, ktoré mali telu umožniť využitie celého jeho potenciálu. V dnešnej dobe však panuje hlboká nevedomosť o tom, čo naše telo skutočne potrebuje k správnemu fungovaniu.
Nastal čas, keď by mal každý človek prebrať aktívnu úlohu pri udržiavaní vlastného zdravia. Čím viac budeme vedieť o výžive, správnej životospráve, o rôznych jednoduchých a dnes už možno aj zabudnutých metódach prevencie, tým lepšie budeme na túto úlohu pripravení.
Správy rôznych svetových zdravotníckych organizácií sú alarmujúce v štatistikách celkového zdravotného stavu ľudstva, preto je na každom z nás, aby sa nad tým zamyslel a zobral svoje zdravie a zdravie svojich blízkych do vlastných rúk .
Prevencia ochorenia je vždy ľahšia, účinnejšia, ale aj lacnejšia ako následná liečba vzniknutého ochorenia.

Upozornenie:

Poradenstvo výživy v žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť, ani nenabáda k odmietaniu tradičných lekárskych postupov. Pôsobí ako podporná metóda a môže významným spôsobom podporiť vlastné sily organizmu.